OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

공지사항

제목 Cotta Collection 무료 배송 이벤트

평점

작성자 IAAC Crafts (ip:)

작성일 2023-04-18 10:42:15

조회 133

추천 추천

내용

안녕하세요. 이악크래프트입니다.


Mitte Series에서 인기가 많았던 Cotta 컬러로 Cotta meal(rice,soup)과 Cotta oval serving bowl 신제품들이 나오게 되었습니다.


4월 18일 (화) 오전 11시, Cotta meal은 단독 구매시 바로 배송이며, Cotta oval serving bowl은 프리오더가 시작됩니다.

새로운 컬렉션을 포함하여 주문할 경우 무료배송 혜택 (기간: 4월 18일 오전 11시 - 4월 25일 오전 11시까지)이 적용됩니다.

새롭고 활기찬 분위기로 장식된 봄의 기운을 식탁에서 먼저 느껴보세요. 

감사합니다.첨부파일

비밀번호

삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE