OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  기본 정보
  상품명 Chubby mug(100min)
  판매가 110,000

  그간 수업을 진행하면서 수강생분들께 새로운 수업주제에 대한 의견을 묻다보면, 머그컵이 항상 1순위였는데요.
  코일링 기법을 이용해 둥글둥글 쳐비한 모양의 이번 여름을 시원하게 즐길 자이언트 머그컵을 만들어 보는 시간을 준비했습니다.
  음료를 마시기도 하고 오트밀이나 씨리얼, 요거트를 담아서 먹을 수 있는 대용량의 머그를 만들게 되며, 각자 만드는 사이즈에 따라서 과자나 과일도 충분히 담아서 먹을 수 있는 볼로도 사용이 가능해집니다.

  * 수업이 만석인 경우 대기를 원하시는 분들은 이악크래프트 카카오톡 (친구찾기 id : iaac)으로 연락주시면 대기자 리스트에 업데이트 후, 잔여석이 생기면 신청안내를 드립니다.

  * 무통장 입금의 경우 신청 24시간내 입금이 되지 않을 시, 자동 취소 되는 점 참고 부탁드립니다. 

  • 수업 유의사항   - 수업에 필요한 모든 재료는 준비되어 있습니다. 필요하신 분들은 에이프런을 챙겨주세요.

   - 수업은 정각에 시작합니다. 수업의 시작과 함께 선생님의 시연 후에 수업이 진행되니 수업시간 5분전까지 꼭 도착해 주세요.
   - 수업 결과물은 수업일자로 부터 1년까지만 보관하고 있으며, 1년 경과후 폐기 처분되는 점 참고 부탁드립니다.
   - 수업 신청 완료 후에는 어떠한 경우에도 수업 변경이나 환불이 불가능합니다. 충분히 고민하시고 스케줄 확인하시어 신청부탁드립니다.
  • 수업 장소

   IAAC CRAFTS HANNAM STUDIO

   서울시 용산구 한남대로 42길 15 1층

   대중교통을 이용하실 경우 지하철(한강진역 2번 출구), 버스(서울중부기술교육원, 블루스퀘어)에서 하차하시고, 부득이하게 자가를 이용하시는 경우 가까운 유료주차장 또는 한강진 공영주차장을 이용해 주세요.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  일정

  (필수)

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  Chubby mug(100min) 수량증가 수량감소 110000 (  0)
  TOTAL 0 (0개)
  Add to Bag Sold Out