OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  기본 정보
  상품명 칸이킨츠기(1day)
  판매가 120,000

  칸이킨츠기는 현대적인 접착제와 합성옻을 사용하여 간단하고 간편하게 수리할 수 있는 기법입니다.
  옻이 오를까봐 걱정할 필요 없고, 누구든지 손쉽게 작업할 수 있습니다.
  더불어 생옻과 천연 재료만으로는 수리하기 까다로운 부분을 현대적인 기법으로 처리하는 방법도 함께 익힐 수 있습니다.

  기법: 칸이킨츠기
  수업시간 : 9월 9일 (토) 11am (150min)
  준비물 : 5조각 이하로 깨진 기물 1점, 이가 나가거나 금이 간 기물 1-2점(총 3점 이하)

  * 무통장 입금의 경우 신청 24시간내 입금이 되지 않을 시, 자동 취소 되는 점 참고 부탁드립니다. 

  • 수업 유의사항

   * 본 수업에서는 식기 이외의 도자류(도자 장식품, 화분, 화병 등) 수리를 권장합니다.
   * 식기이더라도 음식이 담기지 않는 면, 입술과 접촉하지 않는 면은 해당 방식으로 수리할 수 있습니다.
   * 수업을 위해 인위적으로 그릇을 깨는 것은 권장드리지 않습니다.
   * 수업의 취지를 위해 가급적 본인 소유의 기물을 지참하시는 것이 좋습니다.

  • 수업 장소

   IAAC CRAFTS HANNAM STUDIO

   서울시 용산구 한남대로 42길 15 1층

   대중교통을 이용하실 경우 지하철(한강진역 2번 출구), 버스(서울중부기술교육원, 블루스퀘어)에서 하차하시고, 부득이하게 자가를 이용하시는 경우 가까운 유료주차장 또는 한강진 공영주차장을 이용해 주세요.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  일정

  (필수)

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  칸이킨츠기(1day) 수량증가 수량감소 120000 (  0)
  TOTAL 0 (0개)
  Add to Bag Sold Out